Ja, på sidehengslede vinduer er det standard med barnesikring.


Avhengig av hvilke vindustype du velger, finnes det følgende standarder. Les her


Luftesperre er en sperre som er festet i karmen på venstre side. Denne kan kobles inn slik at vinduet står i låst lufteposisjon.