Avhengig av hvilke vindustype du velger, finnes det følgende standarder. Les her


Ja, på sidehengslede vinduer er det standard med barnesikring.


Luftesperre er en sperre som er festet i karmen på venstre side. Denne kan kobles inn slik at vinduet står i låst lufteposisjon. 


Ja, trekk døren litt ut og fest den i ytterste posisjon på den nederste låsebolten i karmen. På denne måten kan døren stå i lufteposisjon, men samtidig være låst.