Reklamasjon
Vedlikehold
Montasje
FAQ - Spørsmål og svar
FDV dokumenter
CE
Natre Ekspress

Reklamasjon
Alle felt som er markert med stjerne må fylles ut.

Byggmester/Forhandler: *
Forhandlers e-post adresse: *
Ønsker du kvittering på skjemaet sendt til ytterligere en e-post adresse, skriv den her:
Natres Ordrenr.: *
Fakturanr.:
Leveringstidspunkt: *
Navn/kontaktperson: *
Adresse/produktets lokasjon: *
Postnr.: *
Sted: *
Saksbeh.:
Tlf. kontaktperson 1: *
Tlf. kontaktperson 2:
Tlf. forhandler: Natre vindu  Natre fastkarm  Natre dør  Nansetdøra
 Annet:
Dimensjon
Bredde
Høyde
Brystningshøyde:
Slagretning:
Kort beskrivelse av feil * (Viktig å få inn rett informasjon om feilen, slik at vi kan behandle reklamasjonen på en god og effektiv måte)

Her kan du legge ved inntil 4 bilder av feilen:


NB: filnavnene kan ikke inneholde bokstavene æ,ø,å


Glassfeil

 Glassfeil
Stempling mellom glassene: (Teksten i avstandslisten)


Transportskade

Fraktbrev (hvis transportskade):


Send Reklamasjon Kvittering på sendt reklamasjonsskjema sendes automatisk.
© 2013 NATRE Vinduer AS webbureau easynet