searchbar
 

Åpningsfunksjonen har stor betydning

Du kan få dine nye Natre vinduer med mange ulike åpningsfunksjoner. Og valget er viktig, både for husets utseende, for luftingen og for hvordan du skal rengjøre vinduene.

Toppsving

Natre toppsving - en videreutviklet utgave av det originale Husmorvinduet fra 1959.

Praktiske funksjoner
Natre toppsving er et horisontalt glidehengslet vindu. Ved vasking kan vinduet vendes 180 grader og sikringen vil også da kobles til og holde rammen fast. Vinduet kommer ikke inn i rommet, og det blir derfor ingen konflikt med gardiner og planter i vinduskarmen. Vinduet åpnes ved hjelp av en vrider i underkant, og det kan lukkes i en mindre lufteposisjon via espagnolett. Toppsving har barnesikring som standard, og ved å åpne mot denne får man ca 80 mm åpning i underkant av vinduet.
 
Gode egenskaper
Utadslående vinduer blir tettere og tettere ved økt vindtrykk, fordi rammen presses mot pakningene. Hengslet plasseres i utfresing i sidekarm, noe som gir liten spalte mellom karm og ramme. Betjeningen av vinduet går lett i alle posisjoner. Dette oppnås på grunn av en genial konstruksjon som gjør at vinduet er i perfekt balanse, også når rammen vendes 180˚ rundt. Presis produksjon og lukkede smørepunkter gjør at Natre toppsving har en svært lang levetid.

Størrelser
Vindusstørrelsene er å få fra 39x39 cm og oppover. Max høyde er 159 cm.

Sidehengslet

Natre Sidehengslet - et vindu med lange tradisjoner i Norge

Byggeskikk
Sidehengslede vinduer benyttes ofte ved rehabilitering av gamle boliger, men velges ofte også til nye bygg som skal bære preg av gammel historie. Sidehengslede vinduer benyttes dessuten mye i hytter og sommerhus.

Et sidehengslet vindu leveres med tradisjonelle forvridere som standard, men kan også leveres med haspelukker eller dråpelukker. Sidehengslede vinduer leveres med barnesikring som standard!

Størrelser
Fra 39x39 cm og oppover. Sidehengslet vindu kan leveres som 1-rams eller flerrams vinduer. 

Sidesving

Natre sidesving - kombinerer tradisjon med enkelt vedlikehold


Praktiske funksjoner
Natre sidesving er et vertikalt glidehengslet vindu. Vinduet åpnes som standard ved hjelp av 1 greps vrider i sidekarm, Dersom man ønsker kan det i stedet leveres med tradisjonelle lukkere eller hasper. Natre sidesving har en sikring som standard, og ved å åpne mot denne får man først ca 80 mm åpning i sidekant av vinduet tilpasset krav til barnesikring. I tillegg har den en større lufteposisjon der vinduet verken kan blåse opp eller igjen. Ved vasking kan vinduet vendes 180 grader og sikringen vil også da kobles til og holde rammen fast. Vinduet kommer ikke inn i rommet, og det blir derfor ingen konflikt med gardiner og planter i vinduskarmen.

Gode egenskaper
Utadslående vinduer blir tettere og tettere ved økt vindtrykk, fordi rammen presses mot pakningene. Betjeningen av vinduet går lett i alle posisjoner, også når rammen vendes 180 ˚ rundt. Dette oppnås fordi beslaget består av en vognenhet som triller oppe på en skinne, noe som sikrer gode egenskaper i år etter år. Presis produksjon, rustfrie materialer og lukkede smørepunkter gjør at sidesvingbeslaget har en svært lang levetid.

Størrelser
Fra 49x49 cm og oppover. Natre sidesving kan leveres som 1-rams eller flerrams vinduer.

Denne vindustype kan ikke leveres I kombinasjonen alu/tre.

Fastkarm

Natre Fastkarm - isolerer bedre på store glassflater

Natre fastkarm benyttes der hvor det ikke er behov for lufting eller man har store glassfasader. Fastkarm har selvfølgelig samme profil som karmene i våre øvrige produkter og kan derfor enkelt kombineres med våre åpningsvinduer. På grunn av konstruksjonen har fastkarm noe bedre isolasjonsegenskaper enn tradisjonelle åpningsvinduer.

Størrelser
Fra 49x49 cm og oppover.

Innadslående

Natre Innadslående - Vår nye produktserie, ideel for prosjektmarkedet

Enklere lufting og vasking - et innadslående vindu kan være en praktisk løsning. Det åpnes enkelt i toppen for trekkfri lufting, men kan også svinges helt opp sideveis. På denne måten kan vinduet helt trygt vaskes innenfra. Vinduet er også svært innbruddsikkert, og har fullverdig rømningsvei i tilfelle brann. 2-veis innadslående er unikt ved at all funksjonalitet betjenes med kun en vrider. Våre innadslående produkter har smale og elegante ramme- og karmprofiler, som gir deg større glassfelt og sørger for at du får mest mulig lys inn i boligen din.


Alle vinduer og dører kommer med vedlikeholdsvennlig aluminiumbekledning på utvendig side, og vanlig treverk på innsiden. Dette er løsningen for deg som ikke er glad i å male og som vil ha minst mulig vedlikehold. Aluminiumen beskytter treverket i vinduet, og gjør at levetiden på produktet forlenges. Leveres med 3-lags glass som standard. Et innadslående vindu kan også leveres i kombinasjon med andre vindustyper, eksempelvis med en fastkarm.

 

 

 

Innadslående

Kombinasjonsvindu

Natre Q-vindu - når du vil ha både faste felt og åpningsfelt i samme vindu

Et Q-vindu er en kombinasjon av fastkarm og åpningsvindu som inndeles, med poster og losholter, i felter hvor du kan velge enten toppsving, sidehengt eller topphengslet åpningsfelt. Dette gir deg en unik mulighet for mange typer inndelinger med luftemuligheter. Fastkarm kan også lages med skrå overkarm, slik at du med et Q-vindu vil kunne få et åpningsfelt i et vindu der det er skråkarm. Vi bistår deg gjerne med å se på hvilke muligheter som kan produseres til ditt behov.

Q-vindu benyttes der det er ønske om luftemuligheter i store glassfasader, men som begrenses av størrelsen på åpningsrammene.

 

 

Kombinasjonsvindu

Topphengslet

Natre Topphengslet - for kjelleretasjen og garasje/uthus

Et topphengslet vindu har en forenklet åpningsfunksjon og benyttes for mindre størrelser hvor det ikke er behov for svingfunksjon for vasking, f.eks i kjelleretasjer og på bakkeplan. En mindre isolert variant finnes også til bruk i garasjer og uthus. Et topphengslet vindu har ikke en låsbar luftefunksjon, her benyttes en stormkrok.

Vrideren er den samme som på toppsving som standard, men kan også leveres med lukkere eller hasper.

Materialer og glass er de samme som i våre øvrige produkter. Denne vindustypen kan ikke leveres i kombinasjonen tre/alu.

 

Størrelser
Fra 49x49 cm og oppover - noe begrenset utvalg i størrelser.

Finn riktig produkt:

   
Prøv Vindusguiden å få oversikt