searchbar

 

Kombinasjonsvindu

Natre Q-vindu - når du vil ha både faste felt og åpningsfelt i samme vindu

Et Q-vindu er en kombinasjon av fastkarm og åpningsvindu som inndeles, med poster og losholter, i felter hvor du kan velge enten toppsving, sidehengt eller topphengslet åpningsfelt. Dette gir deg en unik mulighet for mange typer inndelinger med luftemuligheter. Fastkarm kan også lages med skrå overkarm, slik at du med et Q-vindu vil kunne få et åpningsfelt i et vindu der det er skråkarm. Vi bistår deg gjerne med å se på hvilke muligheter som kan produseres til ditt behov.

Q-vindu benyttes der det er ønske om luftemuligheter i store glassfasader, men som begrenses av størrelsen på åpningsrammene.