searchbar
 

Økt komfort med mindre strøm

Du kan spare mye på strømregningen ved å velge riktige glass i vinduene dine. Samtidig har glasset stor betydning for familiens bokomfort. Det er derfor fornuftig å velge det best isolerte glasset til vinduene dine, både for komforten, økonomien og for miljøet.

   

3-lags glass

Inneholder tre lag med glass, hvor to av glassene har innebygget isolasjon.

  • Gir enda bedre bokomfort, og du sparer strøm
  • Inneholder to lag med argon gass som gir minimalt med varmeutslipp
  • Unngå kaldras fra vindu og ned mot gulvet.
  • Tilfredsstiller morgendagens krav og øker standarden på din bolig.

2-lags glass

Inneholder to lag med glass, hvor ett av glassene har innebygget isolasjon.

  • Gir en god bokomfort
  • Inneholder argon gass mellom glassene som forsinker varmeutslippet
  • Forhindrer kaldras fra vindu og ned mot gulvet.
  • Tilfredsstiller dagens krav til rehabilitering av eldre boliger.

OBS: Et vindu med 3-lags glass slipper ut så lite varme at det kan føre til dugg på utsiden av glasset når det er kjølig og vindstille ute, dette vil imidlertid forsvinne av seg selv når solen kommer frem - selv om dette er et kjennetegn på god kvalitet kan det være negativt for utsikten om morgenen. Velg derfor antidugg glass som et forebyggende tiltak.

LES MER OM ANTIDUGG HER

Mer om 2- og 3-lags glass

 

U-verdi handler kort fortalt om hvor mye varme vinduet slipper ut. Jo lavere U-verdi, jo bedre holder vinduene på varmen i boligen din.

Vinduets U-verdi er en kombinasjon av hvor bra glasset, rammen og karmen isolerer. Jo lavere U-verdi, desto bedre isolerer glasset.

U-verdien angir hvor stor varmemengde, målt i Wh, som i løpet av en time strømmer gjennom 1 m2 av konstruksjonen når temperaturforskjellen mellom den innvendige og den utvendige siden er 1 °C.

På 1970-tallet var U-verdien 2,8 på et vanlig vindu. I dag er kravet til nye vinduer U-verdi 1,2 slik det er på våre vinduer med 2-lags glass (TEK10).

 

Enova, som har til oppgave å stimulere til energisparing utover det byggeforskriftene sier, anbefaler en U-verdi på maksimum 1,0. Dette oppnås ved åbenytte våre vinduer med 3-lags glass.

Trelagsglass koster cirka ti prosent mer enn tolagsglass. Er vinduskostnadene i en bolig beregnet til 50 000 kroner for tolagsglass med u-verdi 1,2, blir det altså cirka 55 000 kroner for trelagsglass med u-verdi 1,0.

Til gjengjeld kuttes energikostnadene, komforten øker og gjenkjøpsverdien for boligen stiger.

Find glassets U-verdi

Den enkleste metoden for å finne ut om man har mye å tjene på å bytte vinduer er å ta lightertesten.

Hold en lighter inntil glasset. På et to-lags isolerglass vil du se fire flammer. Dersom alle flammene er gule har du et isolerglass uten energibelegg og med en U-verdi på 2,8 eller dårligere. Da kan du redusere strømregningen betydelig ved å bytte vinduer.

Dersom du ser en blå/lilla flamme, har du en U-verdi på 1,6 eller bedre i glasset. Dagens standardvinduer har U-verdi på 1,2 eller bedre. Jo lavere U-verdi vinduet har, jo bedre isoleringsevne har det.