INFORMASJON TIL VÅRE KUNDER – COVID 19

Korona illustrasjonsbilde
Informasjon rundt Covid 19

Natre Vinduer følger anbefalingene fra helsemyndighetene og gjør nødvendige tiltak for å bidra med redusert smittefare.Produksjon og levering går foreløpig som normalt. Denne artikkelen vil bli oppdatert ved endringer.

(Skrevet 24.03.2020. Oppdatert 17.04.2020)

 

Siste informasjon 

Produksjon og levering går foreløpig som normalt. Vi i Natre Vinduer, i samarbeid med DOVISTA Group, jobber intenst for å sikre kontinuerlig levering av råvarer for å sikre videre produksjon.

Følgende tiltak innført hos Natre

Restriksjoner og tiltak ved besøk i fabrikker

Vi i Natre har innført restriksjoner mot fysisk nærhet mellom ansatte. Alle ansatte i våre fabrikker skal ha med egen matpakke og alle er oppfordret til å følge anbefalingene fra FHI om hygiene og nærkontakt. Det er innført restriksjoner mot besøk i våre fabrikker utover det som er helt kritisk for å sikre videre drift og det er satt opp hygienestasjon ved alle innganger.

Matvarer og tjenester avbestilt, hånddesinfisering tilgjengelig

Hygieneplakaten som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet, er synlig hengt opp og hånddesinfisering er satt ut på alle toaletter, kjøkken og inngangspartier. Hygieneplakaten er i tillegg distribuert til alle ansatte. Alle leveringer av matvarer og tjenester er avbestilt på ubestemt tid.

Hjemmekontor for salg og administrasjon

Det er innført hjemmekontor for alle i salg og administrasjon, i første omgang for perioden 16.-27.mars. Vi har også innført restriksjoner omkring reisevirksomhet og oppfordrer til økt bruk av video- eller telefonmøter. Vårt salgsapparat vil følgelig i den kommende periode ikke ha fysisk tilstedeværelse ute i markedet, men vil jobbe fra hjemmekontor med oppfølging av våre kunder via telefon og mail. Når det gjelder vårt serviceapparat vil vi i den kommende periode utsette service oppdrag som ikke er særlig kritiske og helt nødvendige.

Per nå går produksjon og service som normalt

Natre Vinduer AS opplever ikke per dags dato at vi er direkte skadeildene av COVID 19. Likevel kan vi oppleve, som en følge av situasjonen vi står overfor, forsinkelser i ordrebehandling, produksjon og service i forhold til hva som er avtalt. Vi kan derfor komme i en situasjon der Force Major vil tre i kraft. Informasjon om evntuelle endringer vil bli gitt fortløpende. 

Følg FHI sine tiltak og hold deg oppdatert

Folkehelseinstituttet har samlet informasjon om viruset på en temaside - https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/. Vi anbefaler at alle ansatte og kunder gjør kjent med informasjonen som er lagt ut der og holder seg løpende oppdatert.